Daria Galinski

Tag garden

The white irises. Italy

The white irises. Italy

40 x 30 cm - Oil on paper

299 €
Apple branches

Apple branches

30 x 40 cm - Oil on Canvas/ cardboard

99 €
Autumn landscapes

Autumn landscapes

18 x 24 cm - Oil on Canvas/ cardboard

219 €
Aquilegia flowers

Aquilegia flowers

30 x 40 cm - Oil on canvas/ cardboard (oval)

159 €
The Hohenheim University view

The Hohenheim University view

40 x 30 cm - Oil on Canvas/ cardboard

99 €
Magnolia

Magnolia

40 x 30 cm - Oil on Canvas/ cardboard

299 €
Apple garden

Apple garden

40 x 30 cm - Oil on Canvas/ cardboard

149 €
Plieningen view

Plieningen view

40 x 30 cm - Oil on Canvas/ cardboard

168 €